Dette er Søkemotoroptimalisering (SEO)

SEO er en forkortelse for søkemotoroptimalisering, som enkelt forklart er en optimalisering av nettsider for å få best mulig plassering i organiske søk.

Dersom SEO er helt nytt for deg har jeg laget en stor oversikt over ord og utrykk som brukes.

Søkemotoroptimalisering
SEO

Det finnes mange både kjente og ukjente søke motorer som Google, Bing,Yahoo, Kvasir Duckgogo og mange flere

Markedsandel søkemotorer
Søkemotor markedsandel, kilde: gs.statcounter.com/search-engine-market-share

Man regner med at Google har ca 92% av søkemotor markedet Globalt, og det er derfor stor sett bare nødvendig å optimalisere for den søkemotoren. (Spesielt om man følger 80/20 Pareto prinsippet) I Norge er markeds andelen helt oppe i 96,5 i følge tall fra Statcounter.

God SEO praksis for nettsider

Her er en oversikt over det som er regnet som god praksis innen søkemotoroptimalisering.

Side titler

Et <title> element forteller både brukere og søkemotorer hva emnet for en bestemt side er. Plasser  elementet <title> i  elementet <head> i HTML-dokumentet, og opprett unik titletekst for hver side på området.

Dersom du bruker et CMS system som WordPress , vi dette ordnes uten koding. Title tag og H1 overskrift vil i et standard WordPress opsett være lik.

Og om du vil ha full kontroll på title generering i WordPress er det best å bruke et SEO plugin. Les mer om SEO for WordPress her.

Sørg for at hver side på nettstedet ditt har unik tekst i <title>.

Bruk korte, men beskrivende <title> tekster.

Hvis  teksten i elementet <title>  er for lang eller på annen måte anses som mindre relevant, kan den bli kuttet ned.

Metabeskrivelse

En sides metabeskrivelseskode gir søkemotorer et sammendrag av hva siden handler om. En sides title kan være noen få ord eller en setning, mens en sides metabeskrivelseskode kan være en setning eller to eller til og med et kort avsnitt. I likhet med <title>-elementet  plasseres metabeskrivelseskoden  i <head>-elementet i HTML-dokumentet.

Metabeskrivelse er viktige fordi den kan brukes som utdrag for sidene dine i søkeresultater. Man er ikke garantert at metabskrivelsen blir brukt, siden det er søkemotorene som velger hva de vil vise i søkeresultatene. Men det å legge til metabeskrivelsepå hver av sidene er god praksis uansett. Bruk unike beskrivelser for hver side.

Legg til strukturerte data

Dette er en kode som du kan legge til på sidene på nettstedene dine for å beskrive innholdet ditt til søkemotorer, slik at de bedre kan forstå hva som er på sidene dine. Søkemotorer kan bruke denne forståelsen til å vise innholdet ditt på nyttige (og iøynefallende) måter i søkeresultatene. Det kan igjen hjelpe deg med å få flere klikk inn på siden din, som igjen kan lede til bedre ranking om leserene er fornøyde.

Eksempel på oppmerkinger som kan gjøres

  • Produkter du selger
  • Bedriftens beliggenhet
  • Videoer om produktene eller bedriften din
  • Åpningstider
  • Oppføringer for arrangementer
  • Oppskrifter
  • Din firmalogo

Se en fullstendig liste over støttede innholdstyper.

Når du har merket opp innholdet ditt, kan du bruke Google Rich Results-testen for å sikre at det ikke er noen feil i implementeringen.

Navigasjon

Navigasjonen på et nettsted er viktig for å hjelpe besøkende raskt å finne innholdet de ønsker. Det kan også hjelpe søkemotorer å forstå hvilket innhold du synes er viktig.

Skap et hierarki  med naturlig flyt

Gjør det så enkelt som mulig for brukere å gå fra generelt innhold til det mer spesifikke innholdet de vil ha på nettstedet ditt. Viktig:Sørg for at alle sidene på nettstedet ditt kan nås via lenker.

Hvis du kontrollerer det meste av navigasjonen fra side til side på nettstedet via tekstkoblinger, blir det enklere for søkemotorer å gjennomsøke og forstå nettstedet.

XML sitemap

Opprett en XML-sitemap-fil for å sikre at søkemotorer oppdager de nye og oppdaterte sidene på nettstedet ditt, og viser alle relevante nettadresser sammen med deres primære innholds siste endringsdatoer.

404 sider

Noen ganger blir ikke innhold funnet på nettsiden og da vises innhold som ligger i en såkalt 404 side. Det å ha en nyttig 404 side som guider brukere tilbake til en arbeidsside på nettstedet ditt, kan forbedre brukerens opplevelse. Vurder å inkludere en lenke tilbake til hjemmesiden din og gi lenker til populært eller relatert innhold på nettstedet ditt.

Gjør nettstedet ditt interessant og nyttig

Å lage godt og nyttig innhold vil sannsynligvis hjelpe nettstedet ditt mer enn noen av de andre faktorene som er nevnt. Brukere kjenner godt innhold når de ser det og vil sannsynligvis lede andre brukere til det.

Husk å Optimalisere innhold for brukerne, ikke søkemotorer

God omtale bidrar til å bygge nettstedets omdømme hos både brukere og søkemotorer.

Alt-attributter for bilder

Angi en beskrivende beskrivelse av filnavn og alt-attributt for bilder.  Alt-attributtet lar deg spesifisere alternativ tekst for bildet hvis det ikke kan vises av en eller annen grunn.

Hvorfor bruke dette attributtet? Hvis en bruker viser området ved hjelp av hjelpeteknologier, for eksempel en skjermleser, gir innholdet i attributtet alt informasjon om bildet.

En annen grunn er at hvis du bruker et bilde som en lenke, vil den alternative teksten for det bildet bli behandlet på samme måte som ankerteksten til en tekstkobling.

Bruke korte, men beskrivende filnavn og alternativ tekst

Som mange av de andre delene av siden som er målrettet for optimalisering, er filnavn og alt-tekst best når de er korte, men beskrivende.

Hvis du bestemmer deg for å bruke et bilde som en lenke, hjelper Google med å forstå mer om siden du kobler til, ved å fylle ut den alternative teksten. Tenk deg at du skriver ankertekst for en tekstlenke.

SEO før og nå

Maskin læring og kunstig intelligens er nå det alle moderne søke motorer benytter, og om du ikke følger med på utviklingen vil du gå glipp av store muligheter.

En ting som er helt sikkert, er at om du leser informasjon om SEO som er mer en 10 år gammel går du glipp mange av de viktigste faktorene for moderne søkemotoroptimalisering. Prinsippene for effektiv SEO har forandret seg drastisk de siste årene på grunn av kunstig intelligens og maskinlæring.

Historisk har linker vært sett på den viktigste faktoren for søkemotoroptimalisering, men fremover vil linker ikke lenger være en faktor som egentlig trengs for å ranke nettsider. (maskin læring og AI har overtatt)

Verdiene av linker vil få mindre betydning fremover i følge John Mueller Fra Google.

“Well, it’s something where I imagine, over time, the weight on the links. At some point, will drop off a little bit as we can’t figure out a little bit better how the content fits in within the context of the whole web. And to some extent, links will always be something that we care about because we have to find pages somehow. It’s like how do you find a page on the web without some reference to it?”
“But my guess is over time, it won’t be such a big factor as sometimes it is today. I think already, that’s something that’s been changing quite a bit.”

John Mueller

Det skal også sies at den Norske Google indexen ikke er like oppdatert som den engelske, men om du vil være forberedt på fremtiden er dette den viktigste artikkelen du har lest om søkemotoroptimalisering frem til nå. Når Google lanserte de såkalte «helpfull content update» (hjelpsomt innhold oppdatering på norsk) ble oppdateringen først rullet ut på engelsk og påvirket derfor ikke norske søk. Men over tid vil de fleste oppdateringer komme til Norge.

Det som er viktig å huske på når det gjelder optimalisering av nettsider er at metoder som fungerte bra før, nå er avleggs. Det holder ikke lengre å legge inn det eksakte søkeordet man vil optimaliser for i url,title, H1, meta, alt tags, og forvente gode resultater (som man fikk i 2005). Søkemotorene har utviklet seg kraftig og er nå langt mer sofistikerte. Her er en oversikt over de forskjellige typen kunstig intelligens og oppdateringer Google har kommet med de siste årene.

PageRank

Man skulle tro at Page i PageRank rank navnet viste til nettsider, men det kommer faktisk fra navnet til utvikleren, Larry Page

PageRank har ligget i bunnen av søkemotoren fra dag en.

En periode var det mulig å vise Page rank score på nettsider, men Google valgte senere å skjule denne scoren

Sannsynligvis ønsket Google at nettutviklere/webmastere skulle fokusere mer på innhold enn på å øke page rank scoren på nettsidene.

Hvordan PageRank fungerer har utviklet seg mye, men fortsatt ligger page rank i bunnen av søkemotoren.

Maskinlæring og kunstig intelligens

Google bruker kunstig intelligens og automatiserte søkealgoritmer som vurderer hundrevis av faktorer for å plassere nettsider i søke indeksen.

Resultatene leveres på en brøkdel av et sekund.

Maskinlæring er en viktig del av teknologien som brukes i søk. Maskinlæring brukes til å forbedre søkealgoritmene, forutsi brukeradferd, og for å utføre mange andre oppgaver.

 

Maskinlæring brukes til å forutsi hvilke søkeresultater som vil være mest relevante for en bruker basert på tidligere søkehistorikk, lokasjon, og andre faktorer.

BERT

Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) er et AI-system Google bruker for å forstå hvordan kombinasjoner av ord uttrykker forskjellige betydninger og hensikter.

Her er et eksempel på hvordan AI tolker søk og gir svar rett i søkeresultatet:

Eksempel på bruk av encoder Representations from Transformers (BERT) i søkeresultat
Eksempelt på inteligens i søkeresultat

Legg merke til at Søkemotoren forstår at man trenger fullmakt, selv om det ikke er nevt i søket.

Ferskere søke resultater

QDF betyr Query Deserves Freshnes, «spørring fortjener friskhet» direkte oversatt til Norsk.

Dette er algoritmer designet for å vise ferskere innhold for søk der det forventes.

For eksempel, dersom noen søker om en film som nettopp er utgitt, vil de sannsynligvis ha nyere anmeldelser i stedet for eldre artikler.

Nyttig innholds oppdatering

I august ble oppdateringen: «helpfull content» rullet ut for engelske søk.

Det er ikke bekreftet når oppdateringen for nyttig innhold kommer til Norske søk, men siden dette et system som øker kvaliteten i søk vil nok dette komme på alle språk innen relativt kort tid.

Denne oppdateringen er laget for å sikre at folk ser originalt, nyttig innhold skrevet av folk, for folk, i søkeresultater, i stedet for innhold som hovedsakelig er laget for å få søkemotortrafikk

Dette er også en måte å prøve å stoppe innhold laget med kunstig intelligens, som Jasper foreksempel.

Nylig har også ChatGpt fra Open AI fått enorm oppmerksomhet, og sosiale medier har eksplodert eksperimenter som er utført med ChatGpt.

Chatgpt for SEO
Automatisk generert innhold spam

I følge retningslinjene for Google søk er automatisk generert innhold regnet som spam. Man løper derfor en stor risiko ved å bruke AI verktøy for å generere innhold.

Barry Schwartz fra Seo Roundtable har spurt John Mueller fra Google om deres holdning til AI generert innhold.

Hans svar var:

Innhold som automatisk er generert av AI-verktøy anses som spam, ifølge søkemotorens retningslinjer for webmastere.

John Mueller

RankBrain

RankBrain er et AI-system med maskinlæring for å forstå hvordan ord er relatert til begreper

Dette gjør at relevant innhold vises selv om det ikke inneholder alle de eksakte ordene som brukes i et søk, ved å forstå at innholdet er relatert til andre ord og begreper.

MUM

Multitask Unified Model (MUM) er et AI-system som er i stand til både å forstå og skape språk

Den brukes for øyeblikket ikke til generell rangering i Søk, men heller til noen spesifikke programmer, for eksempel for å forbedre søk etter COVID-19-vaksineinformasjon og for å forbedre fremhevede bildeforklaringer.

Neural matching

Neural matching er et AI-system som Google bruker for å forstå representasjoner av konsepter i søk og sider og matche dem med hverandre. Les en bloggpost som går dypere inn på neural matching og hvordan optimalisere for for semantisk AI/KI her.

God SEO gir synlighet i søk
Synlighet i søk

Originalt Innhold

Google har systemer som bidrar til å sikre at originalt innhold blir fremtredende i søkeresultater, foran de som bare siterer innhold som finnes fra før. Les mer om hvordan du kan gjøre innholdet bedre og mer synlig i søk her.

Spam bekjemping i søkeresultatene

Google bruker en rekke spam algoritmer, inkludert SpamBrain, for å håndtere innhold og atferd som regnes som spam.

Disse systemene oppdateres kontinuerlig for å holde tritt med de nyeste måtene som brukes for å levere spam.

Panda(2015) og Pingvin(2016) oppdateringene ble laget for å redusere nettsider med tynnt innhold og link spam

Disse systemene er nå inkludert i kjerne rangeringssystemet.

Passage ranking

Passage ranking er et AI-system som brukes til å identifisere individuelle seksjoner/avsnitt eller «passasjer» på en nettside for bedre å forstå hvor relevant en side er for et søk.

Det er  disse søkealgoritmene som plukker ut såkalte «featured snippets», eller fremhevede avsnitt på Norsk

Du har sikkert lagt merke til at på de fleste søk er det enten fremhevet informasjon eller spørsmål direkte i søkeresultatene.

Det er mulig å optimalisere innholdet for å få ditt innhold på denne viktige plasseringen med god SEO.

Fremhevet innhold (featured snippet)
Meta eksempel på featured snippet

Søkealgoritmer for autoritet

Flere algoritmer henter inn mest mulig pålitelig informasjon, slik at Google kan finne autoritative sider og nedgradere innhold av lav kvalitet.

Sidehastighets rangering

Sidehastighets rangering (opprinnelig kjent som «Speed Update) ble introdusert i 2018 for å gi en fordel til raske nettsider.

Når alt er likt, vil innhold som lastet raskere for mobilbrukere gjøre det bedre på mobile søkeresultater.

Sideopplevelse

Folk foretrekker nettsteder som tilbyr en god sideopplevelse

Google har et sideopplevelses system som vurderer en rekke kriterier, for eksempel hvor rask siden er og mobilvennlighet.

På søk med mange mulige treff med relativt lik relevans, vil innhold med en bedre sideopplevelse i resultatene få en fordel.

I Search Console kan man sjekk hvordan sideopplevelse rankes av Google.

Det er også egne søkealgoritmer for Produktomtaler, som belønner produktanmeldelser av høy kvalitet.

Innhold som gir innsiktsfull analyse og original forskning, og som er skrevet av eksperter eller entusiaster som kjenner emnet godt skal gi bedre resultater i søkeresultatene.

Oppdatering for Sikre nettsteder

Dette systemet, som kom i 2014, sørger for at nettsteder som er sikret med HTTPS Google l rangere bedre på søk

Du kan også se at nettsiden har http på hengelås ikonet i nettleser adresse feltet

Det er nå også bygget inn advarsler dersom man prøver å klikke seg inn på nettsider som ikke er sikre.

EMD opdatering

En ny oppdatering reduserer verdien på såkalte «exact match domains»

Dette er en oppdatering der domener designet for å nøyaktig matche bestemte søk mister verdi

For eksempel kan noen opprette et domenenavn som inneholder ordene «beste steder-å-spise-lunsj» i håp om at alle disse ordene i domenenavnet Google l drive innhold høyt i rangeringen

Nå er dagene disse triksene ikke fungerer lengre kommet.

QDD – Varierte søkeresultater

QDD er en forkortelse for Query Deserves Diversity, på norsk: Søkeresultat fortjener variasjon

Ved å levere varierte resultater kan Google teste om brukere klikker mindre åpenbare resultater og justere resultatet for det søket.

Dersom den kunstige intelligensen ser at det blir klikket i et spesielt mønster vil den gi nye nettsider en bedre plassering.

Lokale søkereslutater

Det som tidligere var Google My Business (GMB), er nå blitt til Maps.

Dette er helt egne søkeresultat som gir et resultat av bedrifter som er nær der man søker fra.

Optimalisering av bedrifts sider for Maps er et eget SEO felt der man optimaliser oppføringene og jobber med å få goder omtaler fra brukere.

Retningslinjer for personvern